DIYW DIYW
Illustrative Cover Image

Grupy młodzieżowe i cyfrowe narzędzia partycypacji

Grupy młodzieżowe łączą się lokalnie, międzynarodowo i cyfrowo, aby razem pracować nad znalezieniem innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań dla wspólnych wyzwań. Kładą jednocześnie nacisk na niehierarchiczne przywództwo i partycypacyjne metody podejmowania decyzji. W tym rozdziale pokazujemy samoorganizujące się ruchy aktywistyczne i grupy młodzieżowe aktywnie uczestniczące w podejmowaniu decyzji, Opisaliśmy, w jaki sposób takie grupy mogą one wywierać większy wpływ na program polityczny oraz decyzje podejmowane w ich lokalnych społecznościach czy szkołach.

Podczas gdy nauczyciele i rodzice często narzekają, że młodzież używa narzędzi cyfrowych głównie dla zabawy, niektóre ruchy młodzieżowe wykorzystują je w naprawdę konstruktywny sposób. Organizują wpływowe akcje zbiorowe, domagają się odpowiedzialnych decyzji politycznych i podnoszą świadomość społeczną.

Działania partycypacyjne w instytucjach takich jak szkoły, gdzie procesy są zwykle inicjowane przez dorosłych, lub poza nimi, gdzie samoorganizująca się młodzież działa samodzielnie, mogą się wzajemnie uzupełniać i kłaść podwaliny pod bardziej demokratyczne i zorientowane na obywateli systemy polityczne.

Scenariusze zajęć