DIYW DIYW

Projekt

Ten zestaw narzędzi, przeznaczony dla osób pracujących z młodzieżą i nauczycieli, opracowano w ramach europejskiego projektu Democratic Innovations in Youth Work (DIYW, pol. Demokratyczne Innowacje w Pracy z Młodzieżą). Projekt współfinansował program Unii Europejskiej Erasmus+. Zainicjowały go cztery organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz przedsiębiorstwa społeczne: Katalońskie Stowarzyszenie Ekspertów Polityki Młodzieżowej (Hiszpania), Centrum Edukacji Obywatelskiej (Polska), Obywatele dla Europy (Niemcy) i Niemieckie Towarzystwo Edukacji Demokratycznej. Celem projektu jest stawienie czoła rosnącemu rozczarowaniu demokracją i jej erozji w Europie. Celem projektu jest wspieranie osób pracujących z młodzieżą w upodmiotowieniu młodych ludzi tak, aby wyobrażali sobie demokrację w szerszym rozumieniu niż tylko wybory. Zależy nam na tym, by młodzi widzieli siebie jako aktywnych budowniczych demokracji partycypacyjnej.

Od stycznia 2021 do sierpnia 2023 roku projekt gromadził osoby pracujące z młodzieżą, nauczycieli i nauczycielki, działaczy i działaczki społeczeństwa obywatelskiego, młodych ludzi, twórców i twórczynie filmów oraz ekspertów i ekspertki w dziedzinie innowacji demokratycznych. Zgromadzeni pracowali, przetestowali i rozpowszechnili materiały dydaktyczne, które mają pomóc osobom pracującym z młodzieżą w zapoznawaniu młodych ludzi z innowacjami demokratycznymi. Innowacje te stworzono w celu rozwijania demokracji i angażowania ludzi, zwłaszcza młodych, w tworzenie polityki i podejmowanie decyzji wpływających na ich życie.

Przewodnik

Nasz przewodnik pomoże ci wprowadzić temat innowacji demokratycznych do pracy z młodzieżą i zastosować rozwiązania partycypacyjne w swojej praktyce. W publikacji znajdziesz opisy działań i metod edukacji nieformalnej, dzięki którym tak przedstawisz ten temat młodym ludziom (w wieku od 12 do 20 roku życia), by zainspirować ich do większego zaangażowania w proces podejmowania decyzji w ich szkołach i społecznościach.

Przedstawiamy następujące trzy rodzaje innowacji demokratycznych, które można wprowadzić w różne konteksty pracy z młodzieżą:

W przewodniku znajdziesz następujące elementy dla wymienionych innowacji:

Przewodnik ma za zadanie wspierać cię w codziennej pracy. To ty decydujesz, które z tych działań wykorzystasz i jak dostosujesz je do swoich potrzeb (albo do potrzeb swojej grupy).

Zaprezentowane metody i przykłady działań to nie jedyne rozwiązania, które można wykorzystać w kryzysie demokracji, tych sposobów na pewno jest więcej, podobnie zresztą jak w przypadku innych wyzwań współczesnych czasów. Przewodnik pomyślano tak, by pomóc ci w zmierzeniu się z zagadnieniami innowacji demokratycznych i różnymi metodami wprowadzenia ich do pracy z młodzieżą. Życzymy powodzenia!

Czym są innowacje demokratyczne?

Innowacje demokratyczne rozumiemy jako partycypacyjne procesy i narzędzia, wzmacniające zaangażowanie ludzi w podejmowanie decyzji i tworzenie polityki, poza cyklicznym udziałem w wyborach. Innowacje demokratyczne są rozwijane jako odpowiedź na światowy kryzys demokracji. Objawia się on rozczarowaniem obywateli i obywatelek obecnymi demokracjami, poczuciem braku wpływu na ważne dla nich sprawy. Poza niewielką grupą reprezentantów wyłonionych w wyborach oraz tymi, którzy wpływają na finansowe decyzje polityczne, reszta społeczności biernie obserwuje odgórnie zapadające decyzje. Pomysł o stworzeniu tego przewodnika wyrósł z przekonania, że przestarzałe struktury hierarchicznych instytucji i narodowo-państwowej administracji, powstałe wiele lat lub nawet wieków temu - nie odpowiadają już na potrzeby obecnych i przyszłych pokoleń, jeśli chodzi o rozumienie demokracji. Niemniej jednak, poza najpowszechniejszym modelem demokracji przedstawicielskiej, istnieją też inne, uzupełniające i alternatywne modele (np. demokracji partycypacyjnej, deliberacyjnej, cyfrowej, płynnej) kreowania demokracji i podejmowania decyzji. Mimo, że mniej znane, dały one początek wielu ambitnym procesom partycypacyjnym, które odpowiadają na głębokie problemy i ułomność tradycyjnych mechanizmów demokracji przedstawicielskiej. Zaprezentowane w przewodniku innowacje nie są jedynymi rozwiązaniami, tak jak nie ma jednego sposobu na zażegnanie kryzysu demokracji. Wierzymy jednak, że stanowią dobre źródło inspiracji dla tych osób pracujących z młodzieżą, które chcą wzmacniać młode osoby w twórczym rozwiązywaniu problemów poprzez procesy partycypacyjne, a także same chcą zmieniać swoje klasy czy grupy młodzieżowe w bardziej partycypacyjne.

Partnerzy


Wyłączenie odpowiedzialności. Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania tej publikacji nie oznacza poparcia dla jej treści. Odzwierciedlają one jedynie stanowisko autorów(-rek). Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.
Wyłączenie odpowiedzialności. Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania tej publikacji nie oznacza poparcia dla jej treści. Odzwierciedlają one jedynie stanowisko autorów(-rek). Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.