DIYW DIYW
Illustrative Cover Image

Pressupostos participatius

Els pressupostos participatius (PP) són processos col·lectius de presa de decisions en els quals els residents i membres de les comunitats decideixen junts com gastar una part del pressupost públic per finançar les seves pròpies idees i propostes. Aquest procés democràtic va ser iniciat inicialment pel Partit dels Treballadors a Porto Alegre (el Brasil) el 1989, on les comunitats locals podien participar en tot el procés de disseny del pressupost local, des de la creació de propostes fins a la configuració final del pressupost. Aquest mecanisme va crear les condicions per a l’educació, la capacitació i el compromís de la comunitat més enllà de la votació i va tenir un impacte positiu en el nivell d’inclusió de grups socioeconòmics prèviament exclosos. La idea dels PP es va començar a estendre molt ràpidament per tot el món a principis dels anys 2000. Actualment, en molts casos, les quantitats de diners destinats als projectes presentats directament pels ciutadans rares vegades superen l’1% de la despesa d’inversió.

En general, el procés d’un PP segueix els passos següents:

  • Dissenyar el procés del PP: l’equip responsable d’organitzar i dur a terme el procés crea un document en el qual s’estipulen les normes i els reglaments: qui podrà presentar projectes, quins són els criteris dels projectes i com serà la decisió final.
  • Comunicar: assegurar una àmplia difusió i promoció del PP permet incloure grups que solen estar infrarepresentats i exclosos de la presa de decisions.
  • Pluja d’idees: a través de reunions en format en línia o presencial, s’anima els ciutadans a compartir i debatre les seves idees per a projectes. Els membres de la comunitat han de rebre informació transparent i suficient.
  • Desenvolupar propostes: els delegats de pressupostos desenvolupen les idees fins a convertir-les en propostes viables. Els participants han de poder consultar experts i tenir accés als coneixements especialitzats pertinents.
  • Promoure les propostes.
  • Votació: els residents voten les propostes que responen millor a les necessitats de la comunitat.
  • Finançament i execució dels projectes guanyadors: després d’anunciar els resultats, els organitzadors del procés (normalment l’Administració/institució pública en col·laboració amb membres de la comunitat) posen en pràctica les idees.

L’objectiu d’organitzar un procés així —més enllà de malgastar menys diners i recursos en inversions públiques inútils i fallides— és provocar un canvi social de més abast.

Veure les activitats