DIYW DIYW

Projecte

Aquest conjunt d’eines didàctiques per a professionals de joventut i professors s’ha desenvolupat en el marc del projecte europeu Innovacions Democràtiques en el Treball Juvenil (DIYW), cofinançat pel Programa de la Unió Europea Erasmus+ i iniciat per quatre organitzacions de la societat civil i empreses socials: Associació Catalana de Professionals de Polítiques de Joventut (Espanya), Centre per a l’Educació de la Ciutadania (Polònia), Ciutadans per Europa (Alemanya) i DeGeDE (Societat Alemanya per a l’Educació Democràtica, Alemanya). L’objectiu del projecte és abordar el creixent desencantament i desgast democràtic a Europa i fer costat als professors i professionals de joventut en la capacitació dels joves per a imaginar una democràcia més enllà del vot, per a imaginar-se a si mateixos com a part activa d’una democràcia participativa en construcció.

Entre gener de 2021 i agost de 2023, DIYW va reunir professionals de joventut, professors, actors de la societat civil, joves, realitzadors de vídeos i experts en innovacions democràtiques. Van desenvolupar, van provar i van difondre diversos materials didàctics que ajuden als professionals de joventut i als professors a presentar als joves les innovacions democràtiques. Aquestes innovacions han estat dissenyades i aplicades per a fer avançar la democràcia i implicar més activament a les persones, i especialment als joves, en el disseny de les polítiques i la presa de decisions que afecten les seves vides.

Toolkit

Aquest conjunt d’eines fa costat als professionals de joventut i als professors en la introducció del tema de les innovacions democràtiques en el seu treball amb els joves i en l’aplicació d’enfocaments participatius. La caixa d’eines proposa una sèrie d’activitats i mètodes d’educació no formal per a introduir aquest tema entre els joves de 12 a 20 anys amb l’objectiu d’inspirar-los a participar més en la presa de decisions de les seves escoles i comunitats.

Abordem els següents 3 tipus d’innovacions democràtiques que poden introduir-se en diferents contextos del treball amb joves:

Per a cadascuna d’aquestes 3 innovacions, aquest conjunt d’eines conté els següents elements:

Aquest conjunt d’eines està pensat per a servir-te en el teu treball diari: pots triar quantes activitats utilitzaràs i adaptar-les a les teves necessitats (i a les del teu grup).

Els mètodes presentats i els exemples d’activitats no són les úniques solucions, igual que no hi ha formes úniques de resoldre el problema de la crisi democràtica, ni tampoc hi ha respostes definitives als diversos reptes de l’època contemporània. Aquest conjunt d’eines pretén ser el primer pas perquè introdueixis les innovacions democràtiques com a tema en el teu treball amb els joves: et desitgem molta sort!

Innovacions Democràtiques

Les innovacions democràtiques són processos participatius que permeten i empoderen a les persones perquè s’involucrin en la presa de decisions i en l’elaboració de polítiques públiques en les seves comunitats i institucions més enllà del vot tradicional, tant a nivell local, regional, com nacional; Les innovacions democràtiques es desenvolupen com a resposta a la crisi de la democràcia que sofreix el món. El diagnòstic d’aquesta crisi és que els ciutadans estan decebuts amb les democràcies actuals perquè no senten una influència real en els assumptes que els importen. A part d’un grup reduït de representants que han estat triats i que tenen veu en les decisions finals, la resta de la comunitat són més aviat observadors passius i receptors de decisions preses des de dalt. La idea d’aquest conjunt d’eines va sorgir de la convicció que les obsoletes estructures de les institucions jeràrquiques i les administracions dels estats nació -establertes fa molts anys o fins i tot segles- ja no es corresponen amb les necessitats de les generacions actuals i futures pel que fa al funcionament de la democràcia. No obstant això, a més del model més estès de “democràcia representativa”, també existeixen altres models complementaris i alternatius (per exemple, “participatiu”, “deliberatiu”, “digital” “líquid”) per a dissenyar la democràcia i la presa de decisions. Encara que són menys coneguts, han donat lloc a una sèrie d’ambiciosos processos participatius, que responen a profunds problemes i disfuncions originats pels mecanismes tradicionals de la “democràcia representativa”. Les innovacions democràtiques presentades en aquest conjunt d’eines no són les úniques solucions, de la mateixa manera que no hi ha formes definitives de resoldre el problema de la crisi democràtica. Creiem que simplement constituiran una bona font d’inspiració per als professors i treballadors de joventut que vulguin fer costat als joves en la resolució creativa de problemes a través de processos participatius, i que vulguin formar part ells mateixos de la transició cap a una democràcia més participativa, a classe, al centre juvenil, al municipi o en altres llocs.

Socis del projecte


Exempció de responsabilitat: el suport de la Comissió Europea a l’elaboració d’aquesta publicació no constitueix una aprovació del seu contingut, el qual reflecteix únicament l’opinió dels autors, i la Comissió no es fa responsable de l’ús que pugui fer-se de la informació que conté.
Exempció de responsabilitat: el suport de la Comissió Europea a l’elaboració d’aquesta publicació no constitueix una aprovació del seu contingut, el qual reflecteix únicament l’opinió dels autors, i la Comissió no es fa responsable de l’ús que pugui fer-se de la informació que conté.