DIYW DIYW
Illustrative Cover Image

Assemblees ciutadanes

Les assemblees ciutadanes (AC) són òrgans ciutadans que es reuneixen per deliberar sobre un tema determinat de gran importància pública i social amb l’objectiu de desenvolupar solucions i recomanacions per als responsables de prendre decisions. Estan concebudes per empoderar els ciutadans, demostrar que són capaços de governar-se ells mateixos i recuperar el control sobre el seu propi futur.

Les AC solen estar organitzades per l’Administració pública en col·laboració amb organitzacions del tercer sector. Els participants se solen seleccionar a l’atzar a partir del cens de les seves comunitats per crear un grup que representi la diversitat de la comunitat en termes de gènere, edat, ètnia, nivell educatiu o estatus socioeconòmic. A vegades hi poden participar facilitadors professionals i diversos experts, els quals exerceixen un paper important: moderen els debats perquè tots puguin donar la seva opinió i fan costat al grup i escolten les seves opinions diverses per tal d’arribar a un acord. Les recomanacions finals de l’AC solen remetre’s a un comitè d’experts i representants d’institucions polítiques (per exemple, alcaldes, ministres) perquè posteriorment es puguin consultar i aplicar.

Algunes assemblees ciutadanes tenen un caràcter merament consultiu, mentre que altres tenen caràcter vinculant, cosa que significa que els responsables polítics i els administradors es comprometen a aplicar les solucions proposades. Les AC funcionen millor quan els ciutadans i altres agents implicats saben que les seves recomanacions tindran un impacte real.

L’assemblea ciutadana pas a pas:

 • Es tria un tema per a l’assemblea (per exemple, com podem lluitar contra el canvi climàtic a la nostra ciutat).
 • Els responsables de la presa de decisions (per exemple, l’ajuntament) aporten fons per a l’assemblea i es comprometen a aplicar les recomanacions formulades pels panelistes.
 • Es crea un equip organitzador que desenvolupa un pla concret.
 • Se selecciona a l’atzar un grup de participants que representi tota la comunitat.
 • Reunions dels panelistes, que es poden dividir en:
  1. Reunions educatives, durant les quals els experts ajuden els panelistes a ampliar els seus coneixements sobre el tema.
  2. Discussió i debat de les recomanacions.
  3. Votació de les recomanacions.
 • Posada en comú de les decisions amb tota la comunitat.
 • Els responsables de la presa de decisions apliquen les recomanacions de l’assemblea.
Veure les activitats